Teede suvine ja talvine hooldus

 Teede suvine hooldus:

  • Kruusateede hööveldamine
  • Aukude lappimine
  • Teeäärte niitmine
  • Tolmutõrje teostamine

 

Teede talvine hooldus:

  • Lumelükkamine
  • Libetusetõrje teostamine
  • Teede, platside ja parklate lumekoristus